Zaloguj się

Nie masz konta? Kliknij tutaj!

Nie pamiętasz hasła?

Zarejestruj się

Lista stałych mediatorów1. Podstawa prawna:

->ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 23 z późn. zm.),

->ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.),

->rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016r., poz. 122).


2. Wymagania:


-> pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

-> wiedza i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji,

-> ukończone 26 lat,

-> znajomość języka polskiego,

-> brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-> wpisanie na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.


3. Wniosek o wpis (wzór):

-> rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016r., poz. 122), s. 3.