Zaloguj się

Nie masz konta? Kliknij tutaj!

Nie pamiętasz hasła?

Zarejestruj się

Koszty mediacji1. Mediacja prowadzona na podstawie umowy o mediacje

Wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków zależy od uzgodnień poczynionych przez strony z mediatorem.


2. Mediacja prowadzona na podstawie skierowania sądu


Wysokość wynagrodzenia i wydatków reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 921).

W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego).

W sporach niemajątkowych i w sporach majątkowych, w których wartość przedmiotu sporu nie da się ustalić – 150 zł za pierwsze spotkanie mediacyjne, a za każde następne 100 zł, łącznie nie więcej niż 450 zł.

Mediatorowi przysługuje również zwrot udokumentowanych i niezbędnych wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji (koszty przejazdów, korespondencji i wynajęcia pomieszczenia).